PSC Thiên Hương & Gia Khang

Hình ảnh trên website màu sẽ bị lệch 1 chút do chế độ nén ảnh trên website

Gói chụp phóng sự cưới 2 máy bao gồm:

  • 1 máy truyền thống chỉnh sửa 250-300 tấm
  • 1 máy phóng sự chỉnh sửa tất cả hình ảnh
  • In tặng 1 album 100 tấm
  • Lưu ý: không nhận gói phóng sự 1 máy

Trọn gói 4.000.000đ

Gói quay phóng sự cưới 1 máy bao gồm:

  • 1 máy quay
  • Dựng phim 5-7p
  • Lưu ý: Chỉ nhận yêu cầu dựng phim trước khi quay, không nhận feedback, đổi nhạc sau khi đã edit và gởi clip lần đầu.

Trọn gói 5.000.000đ – 2 máy quay 6.000.000đ

Khách hàng: Thiên Hương Gia Khang
Địa điểm: 15/07/2022
Share: Facebook, Twitter, Pinterest