Ngoại cảnh cầu Long Biên Hà Nội

Hình ảnh trên website màu sẽ bị lệch 1 chút do chế độ nén ảnh trên website

Khách hàng:
Địa điểm: Cầu Long Biên Hà Nội
Share: Facebook, Twitter, Pinterest