Phân biệt chụp ảnh phóng sự cưới và ảnh truyền thống

Thêm Heading của bạn tại đây

Truyền thống
 • Đủ mặt
 • Chụp thẳng, đủ người
 • Không đa dạng góc chụp
 • Bắt đầu chụp từ lúc làm lễ gia tiên
 • Chụp follow theo bài bản phong tục lễ Gia Tiên
 • Chụp khai tiệc (góc chính diện) và chụp ảnh đi bàn.
 • Chụp ảnh cổng cô dâu chú rễ với 2 họ và quan khách
Phóng sự
 • Chụp khoảnh khắc
 • Chụp đặc tả, bố cục chặt vào nội dung, ít chụp góc rộng
 • Đa dạng góc chụp, các góc báo chí, khoảnh khắc đẹp, trừ góc thẳng của máy chụp truyền thống
 • Bắt đầu chụp từ sáng sớm, lúc cô dâu makeup
 • Chụp makeup, setup trang trí gia tiên, cổng hoa.
 • Trong lễ gia tiên không chụp theo lễ tryền thống, mà tập trung khai thác cảm xúc và khoảnh khắc đẹp trong buổi lễ.
 • Không chụp đi bàn và ảnh cổng với 2 họ và quan khách.