Category: Chụp ảnh cho bé

Chụp ảnh kỷ yếu mùa hè

Th8 12, 2020
By Thanh Hằng

Chụp ảnh kỷ yếu vào mùa hè, khoảng vào tháng 4 tháng 5 dương lịch. Ánh nắng chan hòa vào mùa hè sẽ có được những khung hình đẹp cho mỗi bước hình kỷ yếu.…

Show more